PSYKOLOG-BEHANDLING

Behandlingsmetoder for voksne

Læs mere

PSYKOLOG-BEHANDLING

For børn, unge og familie psykodukation

Læs mere

COACHING

En udviklingsmulighed arbejdsmæssig og privat

Læs mere

PERSONALE-UDVIKLING

Undervisning, træning og øvelser

Læs mere

PARTERAPI

Undgå skilsmisse eller kom godt ud af det

Læs mere

BEHANDLINGS-METODER

​Systemisk terapi, Gruppeterapi osv.

Læs mere

OFF. SYGESIKRING

​Du har mulighed for tilskud fra den off. sygsikring

Læs mere

KONTAKT​

Kontakt mig for at høre mere

Læs mere

Behandlingsmetoder

​Systemisk terapi

Systemisk terapi anvendes især tilbørn ogunge, hvor der er vanskeligheder i forholdet mellem dem og familien.Der lægges vægt på en speciel spørgeteknik og en struktur i situationen som lægger op til refleksion.

Interpersonel psykoterapi

Interpersonel psykoterapi er en tilgang der fokuserer på symptomerne og på betydningsfulde nærtstående. Den anvender metoder fra kognitiv-, systemisk- og dynamisk- terapi. Her er terapeuten aktiv, strukturerende og udspørgende i forhold til problemstillingen. Det er vigtigt at kortlægge symptomer og relationer til andre. Der er mulighed for at personen kan tage en nærtstående med til en samtale. Dette tilbud er mange glade for og ofte forkorter det forløbet betragteligt.

​Mentaliseringsbaseret terapi

Mbt, Mentaliseringsbaseret terapi er en nyere form for psykoterapi, der handler om at kunne reflektere over egne og andres tanker, følelser og intentioner. Evnen til mentalisering er en forudsætning for selvindsigt, empati og socialt samspil. Mentaliseringsbaseret terapi kan bidrage til forståelse og behandling af en række forskellige psykiske problemer. Den terapeutiske tilgang kan variere afhængig af vanskelighedens art. Især anvendelig i forhold til angst, sociale vanskeligheder, depression og forstyrret personlighed.

Dynamisk psykoterapi

Den dynamiske psykoterapi tager bl. a. udgangspunkt i at personen ikke påduttes psykologens udspørgning, men selv siger det som vedkommende synes er vigtigt. Dette giver personen mulighed for helt at tage udgangspunkt i sig selv. Denne tilgang anvendes, når de andre tilgange ikke rækker i forhold til personens symptomer og psykiske vanskeligheder. Eller når det handler om indre psykiske problemer og vanskeligheder som har rødder i opvæksten og som udspiller sig i kontakten til andre.

Gruppeterapi

Gruppeterapi er en effektiv og længere varende behandlingsform, der sigter mod vedvarende personlige ændringer. Formen har rod i behandlingen af traumatiserede soldater og tager form af en fri og åben samtale, hvor indholdet ikke er fastlagt på forhånd. I forløbet åbnes der mulighed for at deltageren kan udvikle, afprøve og integrere nye måder at forholde til sig selv og andre på. Der er tavshedspligt og der stilles krav for deltagelse.​

Firmainformationer​

Psykolog Praksis v/ Bjarne J. Petersen

CVR: 26393809

Kontaktinformationer​

Adresseinformationer​

​Pinievej 1, 1. tv

2880 Bagsværd