Coaching​

​Coaching er en arbejdsmæssig eller privat udviklingsmulighed

​Psykologisk coaching er en arbejdsmæssig eller privat udviklingsmulighed, og det kan ske individuelt eller i grupper. Det kan være i forhold til stress, lavt selvværd, perfektionisme og utryghed.

Jeg arbejder som psykolog i Bagsværd i Storkøbenhavn og har mange års erfaring med blandt andet psykologisk coaching, organisationsudvikling og interpersonel psykoterapi.

Psykologisk coaching giver redskaber og forståelse

Formålet med psykologisk coaching er give dig redskaber, viden, færdigheder og forståelse for de problemer og vanskeligheder, som du oplever.

Som leder og medarbejder på en arbejdsplads oplever vi nogle meget komplicerede sammenhænge. Det er afgørende, at vi finder frem til, hvad der kan være bedst at gøre, og hvad det næste skridt skal være. Når skridtet er taget, giver det en ny erfaring, og vi skal vurdere, om det kan gøres bedre næste gang. De fleste af os kan lide at være i udvikling, men desværre har vi noget i os, som gør det svært, og som kan forhindre den ønskede udvikling.

For mig drejer psykologisk coaching sig om en høj faglig tilgang, hvor der er fokus på at udvikle personen eller gruppen i forhold til de kommende arbejdsopgaver. Det gælder på det personlige plan, men også i forhold til de aktuelle arbejdsrelationer, egne kompetencer, egen livshistorie, egne ambitioner samt den organisatorisk definerede sammenhæng, som man indgår i, og som i sig selv kan give problemer.

Psykologisk coaching kan opleves som en stor hjælp, hvis man oplever vanskeligheder eller store udfordringer på arbejdet. Men coaching er bedst, hvis man har det nogenlunde. Det er ved at ændre på sig selv, at man ændrer omgivelserne.

Vi starter med at definere behovet og lægge en plan

Den konkrete tilgang er, at vi definerer behovet for coaching. Skal udviklingen ske individuelt eller på gruppeplan. Derpå lægger vi en plan for din coaching, som indeholder de nødvendige elementer for at nå frem til målet. 

De forskellige niveauer vil indgå i overvejelserne såsom det personlige plan, samarbejdsniveauet, det organisatoriske niveau og det faglige niveau.

Hvert niveau behandles ud fra forskellige teorier og måder at forstå det på.

Problemerne kan blandt andet være vanskelige relationer til leder, medarbejder, kolleger eller samarbejdspartner. Generel utilfredshed, mangler i jobbet og meningsløshed samt forandringer, ændringer og udvikling på arbejdspladsen. Løsningen skal findes på de relevante niveauer, og min coaching vil sigte mod at give dig personligt overskud og færdigheder til at komme videre.

Kontakt mig på telefon 26 85 92 41 eller på bjarnep939@gmail.com for at høre mere om psykologisk coaching.

Kontakt mig hvis du skal gå til en psykolog

Du er velkommen til at forhøre dig og ringe til mig på telefon 26 85 92 41 (bedst mellem kl. 12 – 13). Du kan også skrive til min e-mail bjarnep939@gmail.com.​

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainformationer​

Psykolog Praksis v/ Bjarne J. Petersen

CVR: 26393809

Kontaktinformationer​

Adresseinformationer​