Psykologbehandling​

Familierådgivning​ hos professionel

​Grundlag for at henvende sig kan være at barnet eller den unge ikke trives, har vanskeligheder med sig selv, hjemme eller i skolen.

Symptomer på psykiske vanskeligheder hos barnet eller den unge kan være skolevægring, indelukkethed, tristhed, koncentrationsbesvær, for lidt eller for meget energi samt kan have det svært i forhold til kammerater.

Familievanskeligheder

Når der er en vanskelighed i en familie og disse føles ude af kontrol, da kan det være hensigtsmæssigt at søge råd og vejledning inden det bliver værre.

Familierådgivning af barn og ung sker i samarbejde med forældrene. Problemerne kan handle om at der ses vanskeligheder som ikke er helt til at forstå og som giver familien problemer. Der kan være tale om at kommunikationen, måden man taler til hinanden på giver misforståelser, konflikter og værst tavshed. 

I dag er man opmærksom på at børn og unge kan have problemer, som de og forældrene ikke kender til; neuropsykologiske vanskeligheder, som kan afhjælpe i det omfang de erkendes og forældrene orienteres om vanskeligheden og hvorledes den kan afhjælpes.

Psykoedukation – undervisning og rådgivning for pårørende i psykisk sårbarhed og vanskeligheder.

Det er vigtigt at pårørende og andre nærtstående til personer til én, der har en psykisk vanskelighed, lærer om og bliver vidende om, hvad det betyder for den pågældende at have en sådan vanskelighed og hvad det betyder for omgivelserne.

Meget ofte har det vist sig, at når omgivelserne respondere hensigtsmæssigt i forhold til vedkommende forbedres dennes tilstand betragteligt. De nærtstående kan på den måde gøre ligeså meget, som den syge.​​

Kontakt os for at bestille familierådgivning

​Ønsker du at afprøve familierådgivning? Så kan jeg som 26 85 ​92 41 eller på mail bjarnep939@gmail.com.

Min klinik ligger i Bagsværd, hvor vi får mange henvendelser fra Værløse, Galdsaxe, Lyngby samt resten af Sjælland.

Kontakt mig hvis du skal gå til en psykolog

Du er velkommen til at forhøre dig og ringe til mig på telefon 26 85 92 41 (bedst mellem kl. 12 – 13). Du kan også skrive til min e-mail bjarnep939@gmail.com.​

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainformationer​

Psykolog Praksis v/ Bjarne J. Petersen

CVR: 26393809

Kontaktinformationer​

Adresseinformationer​